Obavijesti

26.11.2009. Konferencija o zaštiti osobnih podataka

26.11.2009. Konferencija o zaštiti osobnih podataka i upravljanju identitetima

13.11.2009. - Seminar u suradnji s Njemačkom odvjetničkom udrugom

13.11.2009. - Održan seminar u suradnji s Njemačkom odvjetničkom udrugom

Poziv na kandidaturu za povjerenika besplatne pravne pomoći Međunarodnog kaznenog tribunala u Hagu

Poziv na kandidaturu za povjerenika besplatne pravne pomoći Međunarodnog kaznenog tribunala u Hagu - rok za prijavu 30.11.2009.

Predavanje o novom Zakonu o upravnom postupku

28.10.2009. Predavanje o novom Zakonu o općem upravnom postupku

OBAVIJEST O DANU OTVORENIH VRATA TRGOVAČKIH SUDOVA

OBAVIJEST O DANU OTVORENIH VRATA TRGOVAČKIH SUDOVA

Oblik i sadržaj poziva građaninu

Oblik i sadržaj poziva građaninu

mirenje

1.6.2009. Pregovaranje i medijacija: Prijetnja ili poslovna prilika za odvjetnike?

Na Izbornoj godišnjoj skupštini HOK-a Leu Andreisu novi predsjednički mandat

Odvjetniku Leu Andreisu novi predsjednički mandat

XV sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

XV sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

Poziv na godišnju izbornu skupštnu

Poziv na godišnju Izbornu skupštinu Udruge odvjetničkih vježbenika

Stranice