Obavijesti

POPIS VJE\BENIKA ZA SEMINAR 06./19.09.2010.

POPIS VJEŽBENIKA KOJI SMIJU PRISUSTVOVATI SEMINARU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA OD 06. DO 19.09.2010.

Europski parlament raspisao natječaj za pravnike-jezičare – prijave do 18.1.2010.

Europski parlament raspisao natječaj za radno mjesto pravnika-jezičara – prijave do 18.1.2010.

POZIV NA BOŽIĆNU ZABAVU ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

POZIV NA BOŽIĆNU ZABAVU ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

1.12.2009. Ministar dao suglasnost na tarifu

1.12.2009. Ministar pravosuđa dao suglasnost na Tarifu

Nagodba u kaznenom postupku

7. i 8.12.2009. Seminar o temi "Nagodba u kaznenom postupku"

OPATIJA, 6.-8.12.2012. - XXV. redovno savjetovanje

OPATIJA, 2.-5.12.2009. - XXII. redovno savjetovanje «Na vratima reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva»

HOK organizira seminare za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

VAŽNA OBAVIJEST: HOK organizira seminare za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

Upisi na poslijediplomski studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“

Obavijest o upisima na poslijediplomski studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“

26.11.2009. Konferencija o zaštiti osobnih podataka

26.11.2009. Konferencija o zaštiti osobnih podataka i upravljanju identitetima

13.11.2009. - Seminar u suradnji s Njemačkom odvjetničkom udrugom

13.11.2009. - Održan seminar u suradnji s Njemačkom odvjetničkom udrugom

Stranice