Obavijesti

FINA – postupak izravne naplate s osnova za plaćanje u svezi isplate novčanih sredstava na račun punomoćnika ovrhovoditelja – NOVA UPUTA, IZMJENA POSTUPANJA

Nakon pisane pritužbe i inicijative Hrvatske odvjetničke komore, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dostavilo je FINA-i mišljenje na temelju kojeg je, prema informacijama koje imamo, FINA izdala novi naputak prema ko

Problem kod provedbe ovrhe izravnom naplatom putem FINA-e

Hrvatska odvjetnička komora je 8. travnja 2015. Ministarstvo pravosuđa obavijestila o promjeni postupanja, odnosno promjeni u tumačenju odredaba Ovršnog zakona i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima zbog kojih su odvjetnici onemogućeni u provedbi naloga stranaka, u provedbi osnova za plaćanje i zaprimanju dosuđenih sredstava na...

Udruga hrvatskih sudaca podržala inicijativu Hrvatske odvjetničke komore za izmjenom Kaznenog zakona

Udruga hrvatskih sudaca je na Zboru održanom 17. travnja 2015. jednoglasno podržala inicijativu Hrvatske odvjetničke komore za izmjenom Kaznenog zakona kojom se traži pojačana kaznenopravna zaštita odvjetnika i odvjetničkih vježbenika.

Europski ovršni nalog - nadležni sud

Republika Hrvatska je od 1.7.2013. punopravna članica Europske unije, te su od tog datuma u primjeni odredbe Ovršnog zakona koje se odnose na europski ovršni nalog. U praksi se postavilo pitanje stvarne nadležnosti suda za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu.

HOK: problem kod provedbe ovrha

Hrvatska odvjetnička komora  obavještava svoje članove da je reagirala  na problem kod provedbe ovrhe izravnom naplatom putem Financijske agencije  - FINA. Članovi Upravnog odbora HOK-a po tom su pitanju već bili na sastanku u FINA-i a zatražen je i sastanak s ministrom pravosuđa radi rješavanja nastalog problema. 

Dan hrvatskih odvjetnika 2015.

XXXIII. Dan hrvatskih odvjetnika održan je 19. i 20 ožujka 2015. godine u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg Okruglog stola bila je "Primjena prava Europske unije u domaćem zakonodavstvu i praksi".

Obveza prijave radnika (odvjetnika u odvjetničko društvo, odvjetničkog vježbenika, odnosno drugih zaposlenika) HZMO-u prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 151/14) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Elektroničko podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: Sud) obavijestio je Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Sudom da je izdao Praktičke upute za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

Postupanje po zadužnicama - izmjena Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

U Narodnim novinama broj 125/14 objavljen je 27.10.2014. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica koji je stupio na snagu 28.10.2014., a kojim je brisan dotadašnji članak 8., koji je propisivao javnim bilježnicima obvezu upisa u Registar zadužnica i bjanko zadužnica (dalje: Registar) koje su ovjerene ili...

Stranice