Obavijest o održavanju seminara za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA I
UDRUGA ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA
PRI HRVATSKOJ ODVJETNIČKOJ KOMORI Zagreb, 29. lipnja 2010.

SVIM ODVJETNIČKIM VJEŽBENICIMA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Poštovane kolegice i kolege,

s obzirom na promjene u zakonskoj regulativi u svezi s uvjetima i načinu polaganja pravosudnog ispita Hrvatska odvjetnička komora organizira s e m i n a r za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita prema novim propisima, što nužno uključuje i promjene u broju sudionika te načinu i pristupu održavanja seminara, pa je nužno da uz prijavu za seminar naznačite i v r i j e m e polaganja pravosudnog ispita i datum u p i s a u Imenik odvjetničkih vježbenika.

Seminar će se održati u Zagrebu u vremenu od 06. do 19. rujna 2010. godine u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore od 08:00 do 20:00 sati uključujući subote i nedjelje.

Na seminaru će se održati predavanja iz predmeta:
Materijalno građansko pravo, Trgovačko pravo (uključivši mjenično i čekovno pravo), Radno pravo, Obiteljsko pravo, Građansko procesno pravo, Kazneno pravo (materijalno i procesno), Upravno pravo, Ustavni sustav i ustrojstvo pravosuđa te Europsko pravo.

Posebno ističemo da će se na seminaru pisati radnje iz građanskog i kaznenog prava kao naročito značajne za polaganje pravosudnog ispita i koje radnje su također uvjet za dobivanje certifikata potrebnog kao dokaz o ispunjenju uvjeta iz čl. 21. i 22. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

Prednost sudjelovanja na seminaru imat će odvjetnički vježbenici, koji su upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika nakon 01. rujna 2009. godine i koji će pravosudni ispit polagati u rujnu i studenom 2010. godine.

Prijave za seminar primaju se isključivo e-mailom: hok-cba@hok-cba.hr
U obzir će se uzimati datum upisa u Imenik odvjetničkih vježbenika, vremenski redoslijed zaprimljenih tih prijava i vrijeme polaganja pravosudnog ispita.

Hrvatska odvjetnička komora će snositi troškove smještaja odvjetničkih vježbenika, koji dolaze izvan Zagreba, u hotelu "ASTORIA“, Petrinjska 71, u dvokrevetnim sobama. Smještaj u jednokrevetnim sobama moguć je samo uz doplatu na teret korisnika, ukoliko hotel bude imao slobodnih soba. Vježbenici koji na vrijeme ne odjave rezervaciju soba snosit će troškove smještaja u cijelosti.
Prijava za hotelski smještaj mora biti dostavljena Komori isključivo e-mailom hok-cba@hok-cba.hrnajkasnije do 02. rujna 2010. godine.

Hrvatska odvjetnička komora isto tako snosi putne troškove vježbenicima izvan Zagreba i to samo troškove prijevoza autobusom ili vlakom, a bit će plaćeni nakon završetka seminara na tekući račun sudionika na osnovu dostavljenih originalnih putnih karata.

PREDSJEDNICA PREDSJEDNIK
UDRUGE ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE
Ana Vrsaljko, v.r. Leo Andreis, v.r.

UPOZORENJE SVIM ODVJETNIČKIM VJEŽBENICIMA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

U pozivu za prijavu za seminar za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenicima za polaganja pravosudnog ispita prema novim propisima koji će se održati od 06. do 19. rujna 2010. godine navedeno je da će prednost sudjelovanja na seminaru imati odvjetnički vježbenici, koji su upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika nakon 01. rujna 2009. godine i koji će pravosudni ispit polagati u rujnu i studenom 2010. godine.

NAVEDEN JE KRIVI DATUM PREDNOSTI (01. RUJNA 2009. GODINE), A TREBA STAJATI DATUM 01. SIJEČNJA 2009. GODINE, DAKLE DATUM STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU JER SMO TAKVO OBJAŠNJENJE DOBILI DANAS OD MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE.

PREDNOST SUDJELOVANJA NA SEMINARU ĆE IMATI VJEŽBENICI UPISANI U IMENIK ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE NAKON 01. SIJEČNJA 2009. GODINE.