Obavijest o kontroli službenih iskaznica

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je da od 1. rujna 2014. godine počinje pojačana kontrola ulaska u sudsku zgradu, zbog utvrđivanja razloga dolaska stranaka i službenih osoba na sud, ali i uvida u službene iskaznice.
Općinski građanski sud poziva sve službene osobe na suradnju sa službenicima pravosudne policije, tako da prilikom ulaska na sud predoče svoju službenu iskaznicu.