Obavijest o izborima u RIječkom odvjetničkom zboru i Hrvatskoj odvjetničkoj komori

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Riječki odvjetnički zbor

51000 Rijeka, Jedrarska ulica 5/II 

Tel:   051/ 214-055   Fax:051/ 320-423

E-mail adresa: rijeka@hok-cba.hr

Rijeka, 19.ožujka 2018.godine

 

ČLANOVIMA RIJEČKOG ODVJETNIČKOG ZBORA     

                                                                                                        - SVIMA - 

 OBAVIJEST O IZBORIMA  U RIJEČKOM ODVJETNIČKOM ZBORU I  HRVATSKOJ ODVJETNIČKOJ KOMORI

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

U skladu s odredbama Statuta Hrvatske odvjetničke komore kao i Pravila Riječkog  odvjetničkog zbora, pred nama su izbori za tijela našeg Riječkog odvjetničkog zbora kao i izbori za naše predstavnike u Skupštini i Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore. Odredbom  čl. 34. Poslovnika o radu Skupštine Riječkog odvjetničkog zbora propisana je obveza Upravnog odbora da o održavanju Izborne skupštine i početku predkandidacijskog postupka dopisom izvijesti sve članove Zbora sa uputom o pravima iz čl. 35.st.1.i.2. Poslovnika najmanje trideset dana prije održavanja izborne Skupštine.  

Na Skupštini ćemo između predloženih kandidata birati:

- Predsjednika Riječkog odvjetničkog zbora 

- deset članova Upravnog odbora  (prema čl. 18. Pravila ROZ-a, Upravni odbor čine predsjednik, prethodni predsjednik, predsjednici odvjetničkih odbora Crikvenice, Krka i Opatije te deset izabranih članova)

- predsjednika i dva člana Nadzornog odbora

- odgovarajući broj predstavnika u Skupštinu Hrvatske odvjetničke komore (na svakih upisanih 50 članova Zbora po jedan predstavnik)

- dva predstavnika u Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore (koji samim izborom postaju i naši predstavnici u Skupštinu Komore)

Za predsjednika Zbora kao i za predstavnike našeg Zbora u Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore mogu biti kandidirani samo članovi koji najmanje 10 godina kontinuirano obavljaju odvjetničku službu u Republici Hrvatskoj, dok kandidati za Upravni odbor našeg Zbora kao i ostala tijela Zbora mogu biti predloženi članovi koji najmanje 5 godina kontinuirano obavljaju odvjetničku službu. Radi se o ograničenju propisano odredbama Statuta Hrvatske odvjetničke komore, kao i o odredbama Pravila Riječkog odvjetničkog zbora koja su usklađena s odredbama Statuta.

Sukladno propisanoj dužnosti, obavještavamo Vas da je Upravni odbor Riječkog odvjetničkog zbora na svojoj 24.sjednici koja je održana 15.veljače 2018. godine donio odluku sazvatiIzbornu godišnju skupštinu Riječkog odvjetničkog zbora u četvrtak 17.svibnja 2018. godine sa početkom u 18,30 sati u prostorijama dvorane EUROHERC OSIGURANJE d.d., u Rijeci, Riva 8.

Očekujemo da ćete sudjelovati u radu Izborne skupštine. Poziv sa dnevnim redom svi će članovi dobiti pravovremeno. 

Izbori u odvjetničkim odborima Crikvenice, Krka i Opatije trebaju se obaviti ranije.

Donošenjem ove odluke Upravnog odbora  započeo je predkandidacijski postupak. 

Odredbom čl. 35. Poslovnika utvrđeno je:“Svaki član OZ-a, odvjetnički odbori i Upravni odbor OZ-a imaju pravo predlaganja kandidata za izbor u tijela OZ-a i HOK-a. Svi prijedlozi za članove tijela OZ-a i HOK-a dani u predkandidacijskom postupku moraju biti dostavljeni Upravnom odboru OZ-a najkasnije desetdana prije održavanja izborne Skupštine, a kojim prijedlozima moraju biti priložene pismene suglasnosti predloženih kandidata o prihvaćanju kandidature. 

 Primljene prijedloge i pismene suglasnosti kandidata o prihvatu kandidature, Upravni odbor OZ-a objavit će na oglasnoj ploči u prostorijama OZ-a, najmanje tri dana prije održavanja izborne Skupštine.”

 Molimo Vas da se uključite u postupak predlaganja kandidata kao i u cjelokupni postupak izbora na način da svoje prijedloge što prije, a najkasnije do ponedjeljka 7.svibnja 2018. godine dostavite u sjedište našeg Zbora u Rijeci, Jedrarska 5. Molimo da u prijedlogu bude točno naznačeno za koju se funkciju ili funkcije kandidat predlaže, kao i da se osigura pismena suglasnost predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature. Obrazac pismene suglasnosti o prihvatu kandidature možete dobiti u sjedištu Zbora. 

 Svoje prijedloge možemo i zajedno iznijeti na  sastancima Zbora, od kojih se sljedeći planira za 12.travnja 2018godine sa početkom u 19,30 sati o čemu ćemo Vas obavijestiti posebnim pozivom.

 Pravila našeg Zbora objavljena su na web stranicama našeg Zbora (na stranicama Komore), a objavit ćemo ponovno i Poslovnik o radu Skupštine.

 S poštovanjem,

 

                                                                                                  RIJEČKI ODVJETNIČKI ZBOR 

             Predsjednica

           Nada Badurina