Obavijest članovima vezano uz lažni mail HOK-a

Hrvatska odvjetnička komora obaviještena je da je veći broj članova HOK-a zaprimio poruku elektronske pošte u kojoj se pošiljatelj lažno predstavlja kao Hrvatska odvjetnička komora. Hrvatska odvjetnička komora želi naglasiti i upozoriti svoje članove da ne otvaraju elektronsku poštu s adrese: hrvatskaodvjetnickakomora@gmail.com jer sadrži phishing napad na korisnika (virus). Kod takve vrste napada korisnika se obmanjuje da pokrene neki privitak elektronske pošte kako bi isti zarazio korisnikovo računalo. Hrvatska odvjetnička komora prijavila je slučaj nadležnim tijelima.