Obavijest

Hrvatska odvjetnička komora željela bi skrenuti pozornost članicama i članovima HOK-a  kako je primijećeno da  u posljednje vrijeme na mail adrese odvjetnika  stižu ponude  koje odvjetnicima nude "određene prednosti" oglašavanjem na web-u. Hrvatska odvjetnička komora željela bi upozoriti svoje članove da se prihvaćanjem sličnih ponuda izlažu disciplinskoj odgovornosti radi kršenja odredaba Kodeksa odvjetničke etike.

 

 

Prihvaćanje takvih ponuda predstavljalo bi težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva, jer je u čl. 71. st. 3. Zakona o odvjetništvu, među ostalim, propisano kako je teža povreda i svako narušavanje dužnosti, ugleda i Kodeksa odvjetničke etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugroženog dobra.
Isto tako, točkom 18. alineja 1. i alineja 14.,  se među ostalim, propisuju, kako se protivi časti i ugledu odvjetništva svaka nelojanost u poslovanju, a osobito: pribavljanje stranaka putem reklama, te javljanje u tisku ili sl. (npr. web), s naglašenim isticanjem svojstva odvjetnika, odnosno na način koji bi se mogao shvatiti kao nametanje javnosti ili reklamiranje, dok je točkom 19.  alineja 3. Kodeksa odvjetničke etike, među ostalim, propisana mogućnost posjedovanja web-stranice ali isključivo u skladu sa sadržajem koji je propisan Pravilnikom o postupku odobravanja i sadržaju web-stranica odvjetnika.

Alen Jakobović
Disciplinski tužitelj HOK-a