OBAVIJEST

Odvjetnički vježbenici kojima je, osim potvrde da su obavljali odvjetničko-vježbeničku praksu 18 mjeseci ili više, potrebna i potvrda da su ispunili uvjet za polaganje pravosudnog ispita iz čl. 22. st. 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu teoretskim stručnim obrazovanjem u trajanju od najmanje 150 sati, a nazočili su Seminaru za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita, moraju tu potvrdu i zatražiti od Hrvatske odvjetničke komore.
Biserka Barac, poslovna tajnica Komore