Nove studije Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je novu studiju vezanu uz područje provedbe prava intelektualnog vlasništva. Studija nosi naziv „Zbirka sudske prakse o ravnoteži između prava na informaciju i temeljnih prava u Europskoj uniji“, a u studiji su predstavljeni sažeci najvažnije sudske prakse Suda pravde Europske unije te sudova pojedinih država članica Europske unije (Belgije, Njemačke, Grčke, Španjolske, Francuske, Austrije, Poljske, Portugala i Velike Britanije) vezanih uz primjenu članka 8. Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva. Studija je u cjelini dostupna na poveznici: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Case_Law_Report/Case_law_report_EN.pdf.

Također, objavljena je i studija „Prikaz osiguranja za slučaj parnice zbog povrede prava intelektualnog vlasništva“. Mala i srednja poduzeća često se susreću s problemom nedovoljnih financijskih sredstava potrebnih za vođenje često skupih parničnih postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Stoga su u ovoj studiji istražene mogućnosti odnosno sheme osiguranja za ovakve slučajeve, a sve u okviru inicijativa Europske komisije i EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva za pružanje jače podrške i pomoći malim i srednjim poduzećima u Europskoj uniji u zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva. Studija je dostupna na poveznici: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/4193904.