Međunarodna konferencija o primjenjivom pravu u prekograničnim stečajnim postupcima u Zagrebu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo pravosuđa i uprave RH organiziraju  18. i 19. rujna 2020. godine u Zagrebu Međunarodnu konferenciju o primjenjivom pravu u prekograničnim stečajnim postupcima.

U prilogu program Konferencije.