Međunarodna konferencija o pravu društava i korporativnom upravljanju početkom prosinca na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Katedra za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira 6. i 7. prosinca na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu «3rd International Conference on European Company Law and Corporate Governance». 

Konferencija okuplja vodeće europske stručnjake u području prava društva i korporativnog upravljanja kao i mlade znanastvenike, studente te praktičare koji se svakodnevnu susreću s problematikom prava društava i korporativnog upravljanja. Za detaljnije informacije o konferenciji te registraciju posjetite https://eclcg-conf.weebly.com

U prilogu program konferencije.