Međunarodna konferencija: "Algorithmic procedures in civil law matters" / "Algoritamski postupci u građanskopravnim stvarima"

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vas sa zadovoljstvom poziva na međunarodnu konferenciju "Algorithmic procedures in civil law matters" / "Algoritamski postupci u građanskopravnim stvarima" koja će se održati 16. svibnja 2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14. Na konferenciji  će biti predstavljeni privremeni rezultati projekta CREA (Conflict Resolution with Equitative Algorithms,  http://www.crea-project.eu/) financiranog od strane  Europske unije. Glavni cilj projekta je uvođenje novih mehanizama rješavanja sporova koji mogu poslužiti kao pomoć odvjetnicima, sucima i medijatorima u postupcima podjele imovine suvlasnika putem algoritama. U fokusu istraživanja je moguća primjena algoritama u postupcima nacionalnih i prekograničnih postupaka, a sa svrhom ubrzavanja postupaka. Raspravljat će se i o drugim temama i izazovima  primjene algoritama u postupcima diobe suvlasničke zajednice.

Više informacija o projektu dostupno je na: http://www.crea-project.eu

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Molimo Vas da se registrirate putem sljedećeg linka najkasnije 13. svibnja 2019 u 12:00.

https://docs.google.com/forms/d/1qQTWMYx-PC3sWh7_dvLs1JAW607SZ8kc89DOo46ZRCM/edit?vc=0&c=0&w=1

Program konferencije dostupan je na sljedećem linku:

https://drive.google.com/file/d/1O-RD8y1v7lfRWmIIrNAXasbXku69oNz1/view?usp=sharing