Konačan popis kandidata raspoređenih za pohađanje seminara stručnog osposobljavanja radi polaganja pravosudnog ispita u kolovozu 2017.