Konačan popis kandidata raspoređenih za pohađanje seminara stručnog osposobljavanja radi polaganja pravosudnog ispita u srpnju 2017.