Kaznenopravna zaštita djece žrtava

Poštovane kolegice i kolege,

Odvjetnička akademija HOK-a organizira predavanje s naslovom "Kaznenopravna zaštita djece žrtava" koje će sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić i prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održati u HOK-u, Koturaška 53/II, Zagreb, u četvrtak 7. rujna 2017. od 17.00 do 20.00 sati.

Ovo je drugi od dva modula (predavanja) nadogradnje osnovne edukacije "Pravosuđe prilagođeno djeci" koju je Odvjetnička akademija HOK-a provela 2016., 2014. i ranije.
Prvi modul s naslovom "Počinitelji maloljetnici i mlađi punoljetnici" održan je u HOK-u 9. svibnja 2017.

Samo onim odvjetnicima koji će imati odslušana oba predavanja ("Počinitelji maloljetnici i mlađi punoljetnici" i "Kaznenopravna zaštita djece žrtava"), HOK će izdati uvjerenje o obavljenoj edukaciji "Pravosuđe prilagođeno djeci II.". S tim uvjerenjem odvjetnici se mogu prijaviti za uvrštenje na listu odvjetnika za mladež i listu opunomoćenika za djecu i maloljetnike žrtve kaznenih djela.

Pozivamo zainteresirane odvjetnike da se odazovu ovom pozivu.

S poštovanjem,

Josip Šurjak
Predsjednik Odvjetničkog zbora Zagreb

Forma za prijavu