Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

Ministarstvo uprave otvorilo je savjetovanje sa zaintererenom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6988

Opis savjetovanja: Na razini Europske unije donesena je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 94/46/ EZ (Službeni list Europske unije L 119/1 od 4. svibnja 2016.). Opća uredba o zaštiti podataka stupila je na snagu u svibnju 2016. godine, a primjenjivat će se od 25. svibnja 2018. godine. Za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka potrebno je donijeti Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, pri čemu Opća uredba propisuje, među ostalim, koja je pitanja država članica zakonom obvezna urediti, a što može zakonom urediti. Ovim Nacrtom prijedloga zakona uređuje se predmetna materija. Savjetovanje je otvoreno do  22. ožujka 2018.