Izvješće sa 26. DANA HRVATSKIH ODVJETNIKA

12.3.2008. Seminar “Pristup EU – Što to znači za hrvatske odvjetnike?”
Pružanje pravnih usluga na području EU – glavna prednost za hrvatske odvjetnike nakon pristupa Uniji

Seminar o implikacijama za odvjetništvo po ulasku u EU Hrvatska odvjetnička komora organizirala je u suradnji s Odvjetničkom komorom Engleske i Walesa te velikim angažmanom odvjetničkog društva Babić & Partners. Seminar je svečano otvorio predsjednik HOK-a Leo Andreis, a potom je nazočne pozdravio veleposlanik Velike Britanije u Hrvatskoj John Ramsden, te potpredsjednik Odvjetničke komore Engleske i Walesa Paul Marsh. U prvom dijelu seminara dr. John Forman, pravni savjetnik pri Europskoj komisiji, iznio je glavna načela europskog prava, izvore prava, institucije EU te postupak donošenja odluka, a posebno je istaknuo važnost načela subsidijarnosti i nadnacionalnosti u smislu procjene koja je razina za rješavanje određenog pitanja djelotvornija i prikaldnija: zemlja članica ili Unija. Odvjetnik Tim Reynolds, TLT Solicitors, ponudio je pregled odnosa nacionalnog i europskog prava, dok je u drugom dijelu seminara Peter Lakátos, odvjetnik u Budimpešti, prikazao što je mađarskim odvjetnicima donio pristup Uniji. Lakátos je govorio o samom procesu pristupanja, o poteškoćama u usuglašavanju i provedbi zakonodavstva s fokusom na implikacije za odvjetnike i njihove klijente. Međunarodni savjetnik Julian Broxup pri Odvjetničkoj komori Engleske i Walesa osvrnuvši se na relevantne direktive EU, istaknuo je prednosti koje će ostvariti hrvatski odvjetnici nakon pristupa EU, a koje se prvenstveno odnose na mogućnost obavljanja odvjetništva na cijelom području Unije, pružanja pravnih savjeta, zastupanja pred stranim sudovima te osnivanjem ureda u zemljama članicama. Odvjetnik Tim Reynolds, TLT Solicitors, govorio je i o temi alternativnog pravnog lijeka kao što su peticije Europskom parlamentu, žalbe europskom pravobranitelju i žalbe o zemljama članicama. U trećem dijelu seminara odvjetnik Boris Babić, Babić & Partners, govorio je o hrvatskom pravu konkurencije i relevantnoj praksi te je iznio prijedloge za njegovo optimiranje u smislu ispravnog praćenja standarda EU, bolje dodjele predmeta, otvorenih rasprava i više edukacije na svim razinama, te višeg stupnja tolerancije. Zaključnu riječ o pristupu Uniji kao mogućnosti suradnje hrvatskih i stranih odvjetnika održala je Alison Hook, voditeljica odjela za međunarodne odnose Odvjetničke komore Engleske i Walesa.

Četvrtak, 13.3.2008.
Koncert klasične glazbe i domjenak u palači “Dverce”

U četvrtak, 13.3.2008. u svečanoj atmosferi Preporodne dvorane Narodnoga doma, uvaženim gostima 26. Dana hrvatskih odvjetnika čar klasične glazbe prenio je klavirski kvartet u sastavu: Adam Chelfi, (violončelo), Lada Weygand (violončelo), Livija Zlopapša (klavir), Smiljan Mrčela (violončelo). U drugom dijelu koncerta efektnim scenskim nastupom goste je zabavila sopranistica Sandra Bagarić uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića. Po završetku ovog glazbenog sadržaja, uzvanici su se uputili u obližnju palaču “Dverce” na večernji domjenak.

Petak, 14.3.2008. Okrugli stol
“140. obljetnica slobodnog (neovisnog) odvjetništva”
U petak, 14. ožujka u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u prijepodnevnim satima održana su izlaganja o temi “140. obljetnica samostalnog (neovisnog) odvjetništva u Hrvatskoj”. Konferenciju je otvorio predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Leo Andreispozdravivši sve uvažene domaće i inozemne goste.

Kao prvi izvjestitelj sudionicima Konferencije obratio se predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branko Hrvatin, koji je u svojem izlaganju naglasio da je ostvarenje zajedničkog cilja jednakosti svih pred zakonom, zaštite prava pojedinca i vladavine prava moguće postići jedino ako se oživotvori neovisnost – sudačka i odvjetnička, te da sudstvo i odvjetništvo, kao prirodni partneri, trebaju dalje razvijati svoju neovisnost, ali i odgovornost. Pritom je izričito upozorio na opasnost često spomenute, ali potpuno pogrešno postavljene teze da se „neovisnost koristi, kako bi se izbjegla odgovornost“ jer, kako je rekao, upravo neovisnost i odgovornost izviru iz istih temelja, iz pozicije koju imaju odvjetnici i suci da javno odgovaraju za način na koji obnašaju svoju dužnost, odnosno obavljaju svoju profesiju.
Skupu se potom obratio Attila Čokolić, odvjetnik u Osijeku, iznijevši povijesni prikaz 140 godina slobodnog i neovisnog odvjetništva u hrvatskim zemljama i organizaciju sudova od početka 19. stoljeća do 1868. odnosno 1886. godine. Zatim se gostima sudionicima konferencije obratio Mario Kos, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji je u svom sveobuhvatnom izlaganju naglasio važnost Hrvatske odvjetničke komore u borbi za dignitet odvjetničke struke, učvršćenje neovisnosti sudstva, promidžbe odvjetničke distance prema političko-stranačkom grupiranju kao uvjetu za obavljanje odvjetničke profesije, ali i sudačke dužnosti.

“Pozicija upravnog prava i upravnog sudovanja u Hrvatskoj”.
Po završetku govora cijenjenih gostiju, otvoren je okrugli stol o temi “Pozicija upravnog prava i upravnog sudovanja u Hrvatskoj”. O toj su temi isrpno govorili strani i domaći stručnjaci, iznosivši svoja stajališta te razmjenjujući iskustva. Predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske mr.sc. Ivica Kujundžiću svom je govoru o upravnom sudjelovanju u Republici Hrvatskoj kazao kako Republika Hrvatska nije ni do danas donijela svoj Zakon o upravnim sporovima, već je preuzela ZUS bivše SFRJ iz 1977. Kod donošenja novog ZUS-a bit će potrebno analizirati nedostatke sadašnjeg Zakona i postojeće sudske prakse, te voditi računa o kompatibilnosti s novim Zakonom o općem upravnom postupku istaknuo je Kujundžić. Isto tako, u sklopu reforme upravnog sudovanja Kujundžić je ukazao na nužnost provedbe organizacijskih promjena i promjena radnih metoda, koje se primjenjuju u Upravnom sudu, prije stupanja na snagu novog ZUS-a, a u svrhu smanjenja neriješenih predmeta.
Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu mr.sc.Zoran Pičuljanodržao je predavanje o temi “Modernizacija uprave i upravnog prava u Republici Hrvatskoj”.Pičuljan je istaknuo kako je u današnjem svijetu pojačane brige o demokratskim standardima, težnje za svojevrsnom debirokratizacijom postupanja u odnosu prema građanima i pravnim osobama, javna uprava pod osobitim povećalom interne, ali i međunarodne javnosti. Njezina modernizacija proces je koji se pretače iz razvijenijih država unovonastale, nastojeći provjerena rješenja i dobru praksu ugraditi u što širi krug nacionalnih upravnih sustava. U svom se govoru osvrnuo na važnije momente u procesu modernizacije hrvatske (državne) uprave, problematike kreiranja i izrade zakona, njihova usklađivanja s pravnom stečevinom EU, te pregled stanja upravnog postupka, budućih aktivnosti i perspektiva razvoja državne uprave i upravnog prava u Republici Hrvatskoj.
Odvjetnik i profesor na Fakultetu za javnu upravu Nordrhein-Westphalen Wolfgang Rusch, govorio je o temi “Nacionalna tradicija usklađena s međunarodnim standardima - Aspekti postupka pripreme hrvatske javne uprave za buduće izazove”. Rusch je iznio svoje teorijsko i strateško stajalište o reformi hrvatske javne uprave općenito te je dao prikaz razvoja zakonodavnoga okvira za suvremeni sustav upravnog postupka, ističući i neke ključne elemente novog nacrta Zakona o općem upravnom postupku.
Prof. dr. Ulrich Karpens hamburškog Sveučilišta izlagao je o važnosti prava i upravnog postupka za gospodarski razvoj iznijevši zanimljivu tezu kako modernizaciju uprave u europskim zemljama danas u prvom redu pokreću gospodarska načela, organizacija I postupci, stoga i govorimo o “ekonomizaciji uprave” i o “novom modelu upravljanja”. Odvjetnica dr. Sigrid Wienhuesu svom se govoru prvenstveno osvrnula na utjecaj europskoga prava na državnu upravu, na izravno i neizravno primjenjivo zakonodavstvo EU u pojedinoj zemlji članici, na upravne postupke s načelima jednakosti, djelotvornosti, na sustav prethodnog odlučivanja itd. Zaključno, glavni tajnik HOK-a Mladen Sučeviću svom je izlaganju govorio o naknadi troškova zastupanja po odvjetniku u upravnom postupku i upravnom sporu po pravu Republike Hrvatske.

Svečana večera u hotelu “The Westin”
Iste večeri, u hotelu “The Westin” sudionici skupa imali su priliku prisustvovati svečanoj večeri s plesom uz Sandru Bagarić i Zabavni orkestar Zagrebačke filharmonije.


PREGLEDPROGRAMA:
Srijeda - 12. ožujka 2008.

09,00 satiHrvatska odvjetnička komora, Zagreb
Pristup EU - Zajednički seminar Hrvatske odvjetničke komore i
Odvjetničke komore Engleske i Walesa
Četvrtak - 13. ožujka 2008.
20,00 satiKONCERT u Preporodnoj dvorani Narodnog doma, Zagreb
1. Klavirski kvartet
2. Sandra Bagarić, sopran, uz pratnju Darka Domitrovića, klavir

DOMJENAK u Palači Dverce, Zagreb
Petak - 14. ožujka 2008.
Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb
Prvi dio

09,30 sati "140. godišnjica samostalnog (neovisnog) odvjetništva

u Hrvatskoj"
Moderator:Leo Andreis, odvjetnik, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
Izvjestitelji:Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda RH
Mario Kos, sudac Ustavnog suda RH
Atila Čokolić, odvjetnik u Osijeku

Drugi dio

Okrugli stol "Pozicija upravnog prava i upravnog sudovanja u Hrvatskoj"
Moderator:
Leo Andreis, odvjetnik, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
Izvjestitelji:
mr.sc. Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda RH
Zoran Pičuljan, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda
za upravu
Wolfgang Rusch, odvjetnik, profesor, Fakultet za javnu upravu
Nordrhein-Westphalen
dr.sc. Ulrich Karpen, profesor na Sveučilištu u Hamburgu
dr.sc. Sigrid Wienhues, odvjetnica u Hamburgu
Mladen Sučević, odvjetnik, glavni tajnik Hrvatske odvjetničke komore

20,30 satiODVJETNIČKI BAL u hotelu "THE WESTIN", Zagreb