IV. međunarodna konferencija o pravu trgovačkih društava i korporativnom upravljanju u studenome 2020.

Četvrta međunarodna konferencija o pravu trgovačkih društava i korporativnom upravljanju održat će se 26. i 27. studenoga 2020. godine u Zagrebu, a s obzirom na trenutačnu situaciju s koronavirusom, čitava će konferencija biti organizirana on-line. 

U prilogu program konferencije i  dodatna objašnjenja u vezi prijava.