Iskustva u primjeni europskih parničnih i ovršnih postupaka

Poštovane kolegice i kolege,

Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore organizira za članove OZ Zagreb predavanje s temom “Iskustva u primjeni europskih parničnih i ovršnih postupaka” 27. veljače 2018. u prostoru Hrvatske odvjetničke komore, Koturaška 53/II, s početkom u 17.00 sati. Predavanje će održati dr.sc. Jelena Čuveljak, sutkinja VTS RH.

Predavanje je praktično i interaktivno osmišljeno te će ovisno o konkretnim pitanjima polaznika više ili manje obuhvatiti sljedeće teme:

- Uredbe u primjeni
- Europski portal e-pravosuđe
- dostupni registri
- dostava pismena i izvođenje dokaza
- pravila o nadležnosti - Uredba Bruxelles Ia
- priznanje stranih odluka - Uredba Bruxelles I
- neposredna provedba nespornih odluka - Europski ovršni naslov
- problem odluka javnih bilježnika
- primjena materijalnog prava - Uredba Rim I i Rim II
- primjena Europskog platnog naloga
- novela pravila o europskom sporu male vrijednosti - hoće li nakon novele saživjeti ti sporovi u europskoj praksi?
- novi institut - europski nalog za blokadu računa tj. privremene mjere prekogranične blokade računa -

Pozivamo članove OZ Zagreb da se odazovu ovom pozivu.

S poštovanjem,

Josip Šurjak
predsjednik OZ Zagreb

Forma za prijavu