III. Kongres sudskih vještaka

Prvog dana Kongresa, suci Vrhovnog suda RH Ma
rin Mrčela i Damir Kontrec održati će tijekom prijepodneva predavanje o sudskim vještacima u novelama ZKP-a i ZPP-a, a tijekom poslijepodneva teme će biti, između ostaloga, "Mirenje u sudskim procesima" i "Komunikacija sudskog vještaka sa sucima, odvjetnicima i drugim naručiteljima."
Stručne sekcije HDSV-a će drugog dana Kongresa govoriti o najaktualnijim temama za sudske vještake navedenih struka, koje su interesantne i sucima i odvjetnicima, poput Vještačenja neuroloških posljedica, Vještačenja psiholoških posljedica sudionika prometnih nesreća, itd. Posebno skrećemo pažnju na zanimljive teme: "Orijentacijske medicinske tablice za procjenu životne aktivnosti" i "Prikaz orijentacijskih medicinskih tablica uz osvrt na politraumu".
Više informacija, prijavnicu kao i detaljan program sa satnicom Kongresa možete pronaći na internetskoj stranici: www.sudski-vjestaci.hr