Godišnja konferencija o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 25. studenoga 2020.

 

Ured za sprječavanje pranja novca i Hrvatska gospodarska komora organiziraju Godišnju konferenciju o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koja će se održati u srijedu, 25. studenoga 2020. godine.

Konferencija će biti tematski usmjerena na 5. krug evaluacije Republike Hrvatske u odnosu na provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Program Konferencije nalazi se u privitku.

Konferencija će okupiti predstavnike svih kategorija obveznika provedbe mjera sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te predstavnike nadležnih institucija.

Zbog aktualne epidemiološke situacije ovogodišnja Konferencija održat će se „online“, povezivanjem putem aplikacije Microsoft Teams. Link za povezivanje dostavit ćemo Vam naknadno.

Za  sudjelovanje na Konferenciji nema naknade, a prijave se primaju putem online  prijavnog obrasca, do ponedjeljka, 23. studenoga 2020. do kraja dana.

 

U prilogu program konferencije.