Edukacija u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2019. godinu

Poštovane kolegice i kolege,

kao što vam je poznato, odredbom čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma odvjetnici, kao obveznici primjene tog Zakona, dužni su se brinuti o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi na području  sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma. Stručno osposobljavanje mora se provoditi najmanje jednom godišnje. 

Hrvatska odvjetnička komora, sukladno dobroj praksi, organizira i ove godine seminare za odvjetnike sa svrhom provedbe obvezne godišnje “Edukacije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma“ na temu 

Pregled aktivnosti obveznika kod procjene i upravljanje rizicima od PN/FT za 2019. godinu

i to kako slijedi:

Odvjetnički zbor Zagreb, Karlovac i Koprivničko-križevački

  1. 18.11.2019.      ponedjeljak              u 16 sati
  2. 19.11.2019.      utorak                     u  16 sati
  3. 25.11.2019.     ponedjeljak              u  16 sati
  4. 27.11. 2019.     srijeda                    u  16 sati
  5. 28.11.2019.      četvrtak                   u  16 sati
  6. 4.12.2019.      srijeda                      u  16 sati
  7. 16.12. 2019.    ponedjeljak             u  16 sati 
  8. 17.12.2019.     utorak                      u  16 sati
  9. 18.12.2019.   srijeda                      u   16 sati

10.  19.12.2019.    četvrtak                     u  16 sati

 

Odvjetnički zbor Sisak

22.11.2019.         petak                          u 16,30 sati

 

Odvjetnički zbor Varaždin

12.12.2019.           četvrtak                            u 16,30 sati

 

Odvjetnički zbor Istre

16.11.2019.     subota                           u  10 sati

 

Odvjetnički zbor Dubrovnik

30.11.2019.        subota                            u  10 sati

 

Odvjetnički zbor Splitsko-dalmatinske županije

14.12.2019.           subota                          u   10 sati

 

Odvjetnički zbor Rijeka

 3.12.2019.              utorak                   u  16,30  sati

 

Odvjetnički zbor Bjelovar

12.11.2019.       utorak                       u 16,30 sati

 

Odvjetnički zborovi Brodsko-posavske županije i Požega

20.11.2019.      srijeda                        u  17 sati 

 

Odvjetnički zbor Šibenik

7.12.2019.             subota                    u   10 sati

 

Odvjetnički zbor Zadar

  6.12.2019.          petak                       u   16,30 sati

Molimo da vaši članovi sudjelovanje na seminaru prijave svojim Zborovima, koji će nakon održanih seminara dostaviti Komori popisne liste, s potpisima sudionika, radi izrade odgovarajućih potvrda.

Također molimo da nas žurno obavijestite o mjestu održavanja seminara, kao i da na mjestima održavanja seminara osigurate potrebnu opremu za power point prezentaciju (računalo i platno).

Darko Horvat, poslovni tajnik

Hrvatska odvjetnička komora

tel. 01/ 6165 217, 6165 213

fax. 01/6170 686

e-mail: hok-cba@hok-cba.hr