Edukacija u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2017.

Odredbom čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma odvjetnici, kao obveznici primjene tog Zakona, dužni su se brinuti o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi na području  sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma. Stručno osposobljavanje mora se provoditi najmanje jednom godišnje.

Hrvatska odvjetnička komora, sukladno dobroj praksi, organizira i ove godine seminare za odvjetnike sa svrhom provedbe obvezne godišnje edukacije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pod nazivom: “Novi zakonodavni okvir i obveze odvjetnika u prevenciji SPNFT-a

i to kako slijedi:

Odvjetnički zbor Zagreb, Karlovac, Sisak, Bjelovar i Koprivničko-križevački

16.11.2017. (četvrtak) s početkom u 16,00 sati

20.11.2017. (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati

21.11.2017. (utorak) s početkom u 16,00 sati

22.11.2017. (srijeda) s početkom u 16,00 sati

23.11.2017. (četvrtak) s početkom u 16,00 sati

 

Odvjetnički zborovi Osijek i Vukovarsko-srijemske županije

18. 11.2017. (subota) s početkom u 10 sati

 

Odvjetnički zborovi Brodsko-posavske županije i Požega

25. 11.2017. (subota) s početkom u 10 sati

 

Odvjetnički zbor Varaždin

29.11.2017. (srijeda) s početkom u 16 sati

 

Odvjetnički zborovi Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovnik

2.12.2017. ( subota) s početkom u 10 sati

 

Riječki odvjetnički zbor

6.12.2017. (srijeda) s početkom u 17 sati

 

Odvjetnički zbor Zadar

8.12.2017. (petak) s početkom u 17 sati

 

Odvjetnički zbor Šibenik

9.12.2017. (subota) s početkom u 10 sati

 

Odvjetnički zbor Istre

16.12.2017. (subota) s početkom u 10 sati

 

Molimo članove da sudjelovanje na seminaru prijave svojim zborovima, koji će nakon održanih seminara dostaviti Komori popisne liste, s potpisima sudionika, radi izrade odgovarajućih potvrda.