E-modul "Tehnika pisanja kaznene presude" 11.05.2020.-07.06.2020

Poštovani odvjetnički vježbenici,

popis s polaznicima prvog termina održavanja e-modula "Tehnika pisanja kaznene presude", koji će se pokrenuti u ponedjeljak, 11. svibnja 2020. (nakon 18.00 sati), a trajat će do zaključno 7. lipnja 2020., možete pregledati na dnu ove obavijesti.

Obavijest o sljedećem terminu održavanja e-modula "Tehnika pisanja kaznene presude" kao i popisu polaznika objavit ćemo do konca svibnja 2020. 

 

 

Popis polaznika TPKP svibanj 2020.

1

Aralica

Ema

2

Barišić

Frane-Matej

3

Bojić

Ante

4

Deanović

Dejana

5

Grgas

Dora Marija

6

Grgošić

Patricija

7

Hajdarović

Roberta

8

Havaš

Janko

9

Jerinić 

Mirjana

11

Kušeta

Fran

12

Majić

Paola

13

Matan

Sandra

14

Međugorac

Maja

15

Mendek

Helena

16

Mikac

Emanuel

17

Naumovski 

Tena

18

Pernić

Katja 

19

Petrovečki

Anita

20

Popović

Marko

21

Radočaj

Krešimir 

10

Rožić

Ela

22

Rudić Petrović

Katarina 

23

Šeparović

Marija

24

Sertić

Zrinka

25

Slunjski

Krešimir 

26

Smiljanić

Krisitina

27

Tot

Tomislav

28

Valetić Krog

Kristina

29

Višnjić

Martina

30

Ždravac

Branimir