E-id odjel

1.    OPĆA NAPOMENA - VAŽNO

-        svi zahtjevi, podnesci, molbe i dopisi koji se odnose na e-ID kartice se dostavljaju osobno, vlastoručno potpisani i uz predočenje važeće osobne iskaznice

-        ukoliko se dostavljaju poštanskom pošiljkom potpis odvjetnika mora biti javnobilježnički ovjeren te se mora priložiti preslika važeće osobne iskaznice - dostaviti na adresu Hrvatske odvjetničke komore – Koturaška 53 Zagreb

-        ukoliko se dostavljaju elektronički – moraju biti u pdf formatu te potpisani elektroničkim potpisom putem važeće osobne iskaznice, uz dostavu preslike važeće osobne iskaznice – dostaviti na e-mail adresu hok-cba@hok-cba.hr

2.     PRVO IZDAVANJE e-ID KARTICE

Ukoliko prvi put podnosite zahtjev potrebno je putem e-maila hok-cba@hok-cba.hr zatražiti dostavu zahtjev za izdavanje e-ID kartice na Vašu e-mail adresu.

 

 Popunjeni i potpisani zahtjevi se dostavljaju Hrvatskoj odvjetničkoj komori:

 1. osobno – uz predočenje osobne iskaznice
 2. elektronički – u pdf formatu, elektronički potpisani putem važeće osobne iskaznice uz dostavu važeće preslike osobne iskaznice na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr
 3. poštom -  potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb, Koturaška 53, RA ured

Prilikom podnošenja zahtjeva moguće je opunomoćiti osobu za preuzimanje e-ID kartice i aktivacijskih podataka. Punomoć mora biti osobno potpisana u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore prilikom podnošenja zahtjeva, potpisana elektroničkim potpisom putem važeće osobne iskaznice ili potpis na istoj mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te biti dostavljena uz zahtjev.

 

U punomoći mora biti navedeno ime i prezime, mjesto i adresa prebivališta ili boravišta te OIB opunomoćitelja i opunomoćenika te se u istoj navodi da se opunomoćenik ovlašćuje: „da u moje ime i za moj račun preuzme e-ID karticu s elektroničkim certifikatima i aktivacijskim podacima te da potpiše dokument o preuzimanju“.

3.     PREUZIMANJE e-ID KARTICA

Izrađene e-ID kartice mogu se preuzeti:

 1. osobno - uz predočenje osobne iskaznice i njezinu presliku u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, Koturaška 53, Zagreb
 2. osobnim preuzimanjem preporučene poštanske pošiljke – e-ID kartica i aktivacijski podaci s čitačem odvjetnicima koji nisu iz Zagreba šalju se preporučenom poštanskom pošiljkom u dvije zasebne omotnice s naznakom osobnog preuzimanja. Tek nakon što Hrvatska odvjetnička komora zaprimi obje osobno potpisane povratnice e-ID kartica se aktivira. 
 3. putem opunomoćenika – uz predočenje njegove osobne iskaznice i presliku iste (ukoliko je punomoć dana prilikom podnošenja zahtjeva)
 4. 4.     ZAMJENA e-ID KARTICE ZBOG PROMJENE OSOBNIH PODATAKA

U slučaju promjene osobnih podataka potrebno je:

 1. podnijeti zahtjev kojim se traži opoziv certifikata na postojećoj e-ID kartici te da se od  Ministarstva pravosuđa i uprave RH zatraži privremeno isključenje iz e-Komunikacije do izrade nove e-ID kartice i vratiti staru e-ID karticu
 2. podnijeti zahtjev za izdavanje e-ID kartice (prema točki 2. uputa)
 3. zahtjevu se prilaže preslika nove osobne iskaznice ili preslika stare osobne iskaznice i potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove osobne iskaznice
 4. na zahtjevu se upisuju novi osobni podaci, u polje broj osobne iskaznice upisuje se registarski broj zaprimljenog zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice s potvrde o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice, a u polje datum važenja se upisuje datum zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice uvećan za 5 godina, sa iste potvrde

Izrađene e-ID kartice preuzimaju se na način opisan pod točkom 3. ovih uputa

5.     GREŠKE NA e-ID KARTICI

Provjera ispravnosti e-ID kartice može se izvršiti kontaktiranjem Helpdeska AKD-a na broj telefona 0800 0440.

 

U slučaju utvrđene greške na kartici potrebno je:

 1. podnijeti zahtjev kojim se traži opoziv certifikata na postojećoj e-ID kartici te da se od  Ministarstva pravosuđa i uprave RH zatraži privremeno isključenje iz e-Komunikacije do izrade nove e-ID kartice i vratiti staru e-ID karticu
 2. podnijeti zahtjev za izdavanje e-ID kartice (prema točki 2. uputa)

Izrađene e-ID kartice preuzimaju se na način opisan pod točkom 3. ovih uputa

 1. 6.     GUBITAK ILI KRAĐA e-ID KARTICE

U slučaju gubitka ili krađe e-ID kartice potrebno je:

 1. podnijeti zahtjev kojim se traži opoziv certifikata na postojećoj e-ID kartici te da se od  Ministarstva pravosuđa i uprave RH zatraži privremeno isključenje iz e-Komunikacije do izrade nove e-ID kartice
 2. podnijeti zahtjev za izdavanje e-ID kartice (prema točki 2. uputa)

Izrađene e-ID kartice preuzimaju se na način opisan pod točkom 3. ovih uputa

 1. 7.     OTKLJUČAVANJE e-ID KARTICE

U slučaju zaključavanja e-ID kartice višestrukim unosom pogrešnog PIN-a, e-ID karticu možete samostalno otključati putem aplikacije e-ID client unosom PUK-a koji ste postavili prilikom aktiviranja e-ID kartice.

 

Ukoliko ne raspolažete PUK-om potrebno je:

 1. e-ID karticu donijeti osobno u prostorije Hrvatske odvjetničke komore
 2. e-ID karticu dostaviti poštom na adresu Hrvatske odvjetničke komore: Zagreb, Koturaška 53 uz zahtjev za otključavanje iste (potpis na zahtjevu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika) i presliku osobne iskaznice

Otključane e-ID kartice dostavljene poštom vraćaju se odvjetnicima preporučenom poštanskom pošiljkom s naznakom osobnog preuzimanja, dok se zasebnom poštanskom pošiljkom dostavljaju novi aktivacijski podaci

 - Odluka o naplati stvarnih troškova za ponovno traženje i izdavanje odvjetničkih i eID iskaznica

Nadležna tijela Hrvatske odvjetničke komore donijela su odluku o naplati stvarnih troškova za ponovno traženje i izdavanje odvjetničkih iskaznica kao i eID iskaznica i to u slučajevima gubitka ili uništenja iskaznica, promjene osobnih podataka i slično. Odluka će se primjenjivati od 1. siječnja 2021. godine. Izdavanje nove odvjetničke iskaznice iznosi 60,56 kuna, a nove eId iskaznice 178,79 kuna. Cijena novog čitača za eId iskaznice iznosi 72,55 kune, a naplaćivat će se u slučajevima reklamacije čitača, ako je proteklo više od godinu dana od uručenja čitača.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno nas kontaktirajte putem e-maila hok-cba@hok-cba.hr ili telefonski na brojeve: 01 6165-207 ili 01 6165-200