Dodatak Sporazumu o suradnji između Pravnog fakulteta u Splitu i Hrvatske odvjetničke komore

Između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Hrvatske odvjetničke komore, 2008. godine je zaključen Okvirni Sporazum o suradnji, a 16.lipnja 2018. godine Dodatak tom Sporazumu.
Cilj je studente Pravnog fakluteta upoznati s pozivom odvjetnika kao jednim od vidova poziva pravnika i radi stjecanja naklonosti za taj poziv već za vrijeme studija, a odvjetnicima omogućiti upoznavanje sa studentima među kojima će možda odabrati svoje buduće suradnike.
Dodatkom je ugovoreno i da će odvjetnicima biti omogućeno aktivno i besplatno sudjelovanje na konferencijama, seminarima, okruglim stolovima koje organizira Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.