BURIĆ & MIŠLJENOVIĆ DASOVIĆ j.t.d.

 • Naziv:
 • BURIĆ & MIŠLJENOVIĆ DASOVIĆ j.t.d.
 • Adresa:
 • Europska avenija 12/I
 • Osijek
 • 31000
 • Telefon:
 • 211 885
 • Fax:
 • 215 264
 • e-mail:
 • vladimir.buric@odbmd.hr
 • vlatka.misljenovic@odbmd.hr