Antonija Bošnjaković

 • Ime i prezime:
 • Antonija Bošnjaković
 • Adresa:
 • Obala Juričev Ive Cote 27
 • Vodice
 • 22211
 • Telefon:
 • 211 885
 • Fax:
 • 215 264
 • e-mail:
 • vladimir.buric@os.t-com.hr
 • vlatka.misljenovic@odbmd.hr

Vježbenik/ca u