Katarina Barukčić

 • Ime i prezime:
 • Katarina Barukčić
 • Adresa:
 • Ilica 116
 • Zagreb
 • 10000
 • Telefon:
 • 3776 526
 • Fax:
 • 3778 163
 • e-mail:
 • mate.kacan@zg.t-com.hr
 • katarina.barukcic@gmail.com

Vježbenik/ca u