2015

Newsletter CCBE-a za mjesec ožujak

Objavljujemo na hrvatskom jeziku sažetak mjesečnog Newlettera CCBE-a, krovne organizacije odvjetničkih komora Europe, za mjesec ožujak. Hrvatska odvjetnička komora je punopravna članica CCBE-a od 1. srpnja 2013. godine.

Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava listopad-prosinac 2014

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava pripremio je pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u zadnjem tromjsečju 2014. Pregled je dostupan na internetskim stranicama Ureda zastupnika https://uredzastupnika.gov.hr/ 

Obavijest Općinskog suda u Puli

Općinski sud u Puli dostavio je Hrvatskoj odvjetničkoj komori odluku kojom se utvrđuje da su na Općinskom sudu u Puli ispunjeni tehnički preduvjeti za isticanje pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Ovom odlukom ukida se fizička oglasna ploča na Općinskom sudu u Puli s danom 10. ožujka 2015.

Newletter CCBE-a na hrvatskom jeziku

Hrvatska odvjetnička komora svakoga će mjeseca na svojim internetskim stranicama objavljivati sažetak Newlettera CCBE-a, krovne organizacije odvjetničkih komora Europe. Hrvatska odvjetnička komora je punopravna članica CCBE-a od 1. srpnja 2013. godine.

Dan hrvatskih odvjetnika 2015.

XXXIII. Dan hrvatskih odvjetnika održan je 19. i 20 ožujka 2015. godine u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg Okruglog stola bila je "Primjena prava Europske unije u domaćem zakonodavstvu i praksi".

Seminar: Direktive EU o pravu na pošteno suđenje u kaznenim postupcima

Seminar se održava u Budimpešti od 19.-21. lipnja 2015 a namijenjen je odvjetnicima iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Italije koji se bave kaznenim pravom. Seminar organiziraju Fair Trials International's network i Hungarian Helsinki Committee. Pristup seminaru je besplatan, a od sudionika se očekuje da pokriju troškove puta.

Četvrta konferencija Petar Šarčević u Rovinju

Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska udruga za poredbeno pravo, Fridtjof Nansen Institut, Jean-Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Pravosudna akademija organiziraju Četvrtu međunarodnu znanstvenu konferenciju Petar Šarčević "Pravila tržišnog...

Obavijest Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Općinski građanski sud u Zagrebu dostavio je Hrvatskoj odvjetničkoj komori odluku o danu početka objavljivanja odluka i pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Prema toj odluci, objava odluka i drugih pismena na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, započela je s danom 26. siječnja 2015.

Obveza prijave radnika (odvjetnika u odvjetničko društvo, odvjetničkog vježbenika, odnosno drugih zaposlenika) HZMO-u prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 151/14) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Promjena termina seminara za pravosudni ispit

Obavještavamo sve zainteresirane  da će se seminar za pripremu pravosudnog ispita, koji  se trebao održati od ponedjeljka 1. lipnja do nedjelje 14. lipnja 2015.,  iz tehničkih razloga održati u novom terminu. Novi termin za  održavanje seminara je od petka 8. svibnja do četvrtka 21. svibnja 2015.

Stranice