2015

Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava travanj-lipanj 2015.

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava pripremio je pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u drugom tromjesečju 2015. Pregled prakse nalazi se u prilogu.

Newsletter CCBE-a za mjesec rujan

Objavljujemo na hrvatskom jeziku sažetak mjesečnog Newslettera CCBE-a, krovne organizacije odvjetničkih komora Europe, za mjesec rujan. Hrvatska odvjetnička komora je punopravna članica CCBE-a od 1. srpnja 2013. godine.

Pismo predsjednika UIA premijeru Zoranu Milanoviću

Predsjednik Međunarodne unije odvjetnika (UIA) Miguel Loinaz napisao je pismo premijeru Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću u kojem izražava zabrinutost zbog situacije odvjetnika u Hrvatskoj te poziva na pokretanje "konstruktivnog dijaloga" hrvatskih vlasti s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore kako bi se spriječile prijetnje i nasilna...

Izvješće 2015. Centra za mirenje HOK-a

U prilogu objavljujemo izvješće 2015. Centra za mirenje HOK-a

Pohađanje tečajeva engleskog i njemačkog pravnog jezika

Udruga odvjetničkih vježbenika i ove godine, u suradnji s Hrvatskim društvom za pravo i ekonomiju, organizira i sufinancira tečajeve engleskog i njemačkog jezika po povoljnim uvjetima. Pozivamo odvjetničke vježbenike da se prijave na tečajeve stranih jezika.

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Prava djece"

Pravni fakultet, Filozofski fakultet i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuju natječaj za upis III. generacije studenata na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Prava djece" u trajanju od tri semestra koji će započeti u listopadu 2015. Više informacija nalazi se u prilogu.

Newsletter CCBE-a za mjesec srpanj/kolovoz

Objavljujemo na hrvatskom jeziku sažetak mjesečnog Newslettera CCBE-a, krovne organizacije odvjetničkih komora Europe, za mjesec srpanj/kolovoz. Hrvatska odvjetnička komora je punopravna članica CCBE-a od 1. srpnja 2013. godine.

Raspored predavanja seminar za pripremu pravosudnog ispita - kolovoz 2015.

U prilogu raspored predavanja seminara za pripremu pravosudnog ispita koji će se održati u kolovozu-rujnu 2015. godine u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore, Koturaška 53, Zagreb.

Intranslaw konferencija 2015.

1. Međunarodna konferencija iz transportnog prava i prava osiguranja "Intranslaw 2015." održati će se u Zagrebu 15. i 16. listopada 2015. na adresi Radnička cesta 50 (u sklopu Green Gold centra). Fokus konferencije bit će na transportnom pravu Europske unije.

Sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika - rujan 2015.

Sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika održat će se od 24. do 27. rujna 2015. u Šibeniku. Informacije o smještaju, obrazac za prijavu i prijedlog za odigravanje nalaze se u prilogu.

Stranice