2015

Izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u postupku prisilnog smještaja osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu

Presuda Europskog suda za ljudska prava M.S. (2) protiv Hrvatske u postupku prisilnog smještaja osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu, postala je konačna 19. svibnja 2015. i time je započeo postupak njenog izvršenja pod nadzorom Odbora ministara Vijeća Europe.

Edukacija u području prevencije pranja novca i financiranja terorizma za 2015.

Odredbom čl. 49 Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma odvjetnici, kao obveznici primjene tog Zakona, dužni su se brinuti o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi na području sprečavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

XXVIII. Savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu

XXVIII. Savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu održati će se u Opatiji od 3. do 5. prosinca 2015. u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta. Tema savjetovanja je "Hrvatsko kazneno pravo u procijepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa".

Objava upisa u sudski registar prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) koji je stupio na snagu 1.11.2015., obveza objave upisa u sudski registar u "Narodnim novinama" zamijenjena je objavom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Vezano uz to izmijenjeni i dopunjeni su čl. 64., čl.  174. st. 1., čl. 368.

Seminar "Law - made in Germany" u HOK-u

U Hrvatskoj odvjetničkoj komori u četvrtak će se održati jednodnevni seminar "Law - made in Germany" (Njemačka - pravno i sudbeno okruženje) u organizaciji Njemačke savezne odvjetničke komore i Hrvatske odvjetničke komore. Sudionici seminara raspravljat će o temama od zajedničkog interesa, te na primjerima iz prakse govoriti o pristup pravu u...

Newsletter CCBE-a za mjesec listopad

Objavljujemo na hrvatskom jeziku sažetak mjesečnog Newslettera CCBE-a, krovne organizacije odvjetničkih komora Europe, za mjesec listopad. Hrvatska odvjetnička komora je punopravna članica CCBE-a od 1. srpnja 2013. godine.

Seminar ICC-a "Zašto je usklađivanje sa Zakonom o zaštitii tržišnog natjecanja korisno za Vašu tvrtku"

Međunarodna trgovačka komora - ICC Hrvatska, u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatskom gospodarskom komorom, organizira seminar "Zašto je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja korisno za Vašu tvrtku". Seminar će se održati 19.11.2015.

Elektronički pristup zemljišnim knjigama

Sukladno dogovoru predsjednika Hrvatske odvjetničke komore s Ministarstvom pravosuđa, na sastanku održanom 19.10.2015. a u vezi s člankom 171.

Međunarodna konferencija "35 Years of CSIG - Present Experiences and Future Challenges

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) organiziraju međunarodnu konferenciju “35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges” 1. i 2. prosinca 2015. godine u Zagrebu.

Simpozij o medicinskom pravu "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti"

Međunarodni simpozij medicinskog prava "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti" održati će se na Plitvicama 13. i 14.11.2015. Organizatori simpozija su Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska komora zdravstvenih radnika i Hrvatska liječnička komora. Više informacija nalazi se u prilogu.

Stranice