2015

Seminar "Law - made in Germany" u HOK-u

U Hrvatskoj odvjetničkoj komori u četvrtak će se održati jednodnevni seminar "Law - made in Germany" (Njemačka - pravno i sudbeno okruženje) u organizaciji Njemačke savezne odvjetničke komore i Hrvatske odvjetničke komore. Sudionici seminara raspravljat će o temama od zajedničkog interesa, te na primjerima iz prakse govoriti o pristup pravu u...

Newsletter CCBE-a za mjesec listopad

Objavljujemo na hrvatskom jeziku sažetak mjesečnog Newslettera CCBE-a, krovne organizacije odvjetničkih komora Europe, za mjesec listopad. Hrvatska odvjetnička komora je punopravna članica CCBE-a od 1. srpnja 2013. godine.

Seminar ICC-a "Zašto je usklađivanje sa Zakonom o zaštitii tržišnog natjecanja korisno za Vašu tvrtku"

Međunarodna trgovačka komora - ICC Hrvatska, u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatskom gospodarskom komorom, organizira seminar "Zašto je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja korisno za Vašu tvrtku". Seminar će se održati 19.11.2015.

Elektronički pristup zemljišnim knjigama

Sukladno dogovoru predsjednika Hrvatske odvjetničke komore s Ministarstvom pravosuđa, na sastanku održanom 19.10.2015. a u vezi s člankom 171.

Međunarodna konferencija "35 Years of CSIG - Present Experiences and Future Challenges

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) organiziraju međunarodnu konferenciju “35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges” 1. i 2. prosinca 2015. godine u Zagrebu.

Simpozij o medicinskom pravu "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti"

Međunarodni simpozij medicinskog prava "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti" održati će se na Plitvicama 13. i 14.11.2015. Organizatori simpozija su Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska komora zdravstvenih radnika i Hrvatska liječnička komora. Više informacija nalazi se u prilogu.

Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava travanj-lipanj 2015.

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava pripremio je pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u drugom tromjesečju 2015. Pregled prakse nalazi se u prilogu.

Newsletter CCBE-a za mjesec rujan

Objavljujemo na hrvatskom jeziku sažetak mjesečnog Newslettera CCBE-a, krovne organizacije odvjetničkih komora Europe, za mjesec rujan. Hrvatska odvjetnička komora je punopravna članica CCBE-a od 1. srpnja 2013. godine.

Pismo predsjednika UIA premijeru Zoranu Milanoviću

Predsjednik Međunarodne unije odvjetnika (UIA) Miguel Loinaz napisao je pismo premijeru Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću u kojem izražava zabrinutost zbog situacije odvjetnika u Hrvatskoj te poziva na pokretanje "konstruktivnog dijaloga" hrvatskih vlasti s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore kako bi se spriječile prijetnje i nasilna...

Izvješće 2015. Centra za mirenje HOK-a

U prilogu objavljujemo izvješće 2015. Centra za mirenje HOK-a

Stranice