2015

Europski dan odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora i ove se godine pridružila odvjetničkim komorama Europe u obilježavanju Europskog dana odvjetnika. Okrugli stol na temu "Sloboda izražavanja" održan je 10. prosinca 2015. u prostorijama HOK-a, a događaj su uveličali predstavnici pravosudnog, javnog, političkog i diplomatskog života Hrvatske.

Međunarodna konferencija "35 Years of CISG" u Zagrebu

Međunarodna konferencija "35 Years of CISG - Present Experiences and Future Challenges" održat će se 1. i 2. prosinca 2015. u Zagrebu. Konferenciju organiziraju Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U prilogu se nalaze program i materijali vezani uz konferenciju.

Aplikacija za prijavu na seminar za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

1. PRIJAVA NA SEMINAR ZA ODVJETNIČKE VJEŽBENIKE ZA SEMINAR U SIJEČNJU - ROK ZA PRIJAVU: 15.12.2015.

HOK i CCBE o budućnosti odvjetničkih usluga

Hrvatska odvjetnička komora primila je pismo predsjednice CCBE-a Maria Slazak koje govori o zabrinutosti zbog budućnosti odvjetničkih usluga. Robert Travaš, predsjednik HOK-a, u svom je odgovoru istaknuo šest točaka koje su važne za opstanak i budućnost odvjetništva.

Obavijest o održavanju seminara za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita u 2016.

Hrvatska odvjetnička komora u 2016. organizirati će sveukupno tri seminara za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika i to u siječnju, srpnju i kolovozu 2016. Vježbenici će biti raspoređeni po navedenim terminima ovisno o trenutku kad stječu pravo na polaganje pravosudnog ispita.

Osnovana Balkanska udruga za rješavanje sporova

U prilogu pročitajte tekst o osnivanju Balkanske udruge za rješavanje sporova

Izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u postupku prisilnog smještaja osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu

Presuda Europskog suda za ljudska prava M.S. (2) protiv Hrvatske u postupku prisilnog smještaja osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu, postala je konačna 19. svibnja 2015. i time je započeo postupak njenog izvršenja pod nadzorom Odbora ministara Vijeća Europe.

Edukacija u području prevencije pranja novca i financiranja terorizma za 2015.

Odredbom čl. 49 Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma odvjetnici, kao obveznici primjene tog Zakona, dužni su se brinuti o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi na području sprečavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

XXVIII. Savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu

XXVIII. Savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu održati će se u Opatiji od 3. do 5. prosinca 2015. u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta. Tema savjetovanja je "Hrvatsko kazneno pravo u procijepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa".

Objava upisa u sudski registar prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) koji je stupio na snagu 1.11.2015., obveza objave upisa u sudski registar u "Narodnim novinama" zamijenjena je objavom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Vezano uz to izmijenjeni i dopunjeni su čl. 64., čl.  174. st. 1., čl. 368.

Stranice