3.7.2010. Održana godišnja Skupština HOK-a

Najviša nagrada hrvatskog odvjetništva uručena im je zbog osobitih zasluga na unapređenju odvjetništva, u afirmaciji odvjetništva kao samostalne i neovisne službe, u razvoju kolegijalnih odnosa između odvjetnika, te u podizanju uloga odvjetništva u zemlji i inozemstvu. Nagrade je dobitnicima uručio Leo Andreis predsjednik Komore.

Predstavnici hrvatskog odvjetništva na Skupštini su raspravljali o godišnjim izvješćima predsjednika Komore, glavnog tajnika, blagajnika, te disciplinskih tijela Komore koja su i prihvaćena.
Posebno su zanimljivi podaci iz podnesenih izvješća koja se odnose na besplatnu pravnu pomoć temeljem čl. 21 Zakona o odvjetništvu. U ovoj godini, zaprimljeno je nešto više od 1000 molbi za besplatnu pravnu pomoć, od toga 238 za uzdržavanje djece. Pozitivno je riješeno 768 slučajeva imenovanjem odvjetnika koji besplatno zastupaju stranku. Za naglasiti je da od 1. prosinca 2006. Komora osigurava besplatnu pravnu pomoć u svim predmetima uzdržavanja u kojima pravo na uzdržavanje ostvaruju malodobne osobe bez obzira na imovinske prilike roditelja. Komora također osigurava besplatnu pravnu pomoć azilantima i romskoj zajednici u ostvarivanju statusnih prava bez obzira na imovinske prilike i unatoč činjenici da je na snagu stupio Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
Članove Skupštine iznenadio je podatak da blizu 50% odvjetnika čine žene, dok je kod odvjetničkih vježbenika taj postotak još veći i prelazi 60% u korist žena. Ovim podacima hrvatsko odvjetništvo gotovo se izjednačilo sa skandinavksim zemljama koje su uvijek prednjačile u broju odvjetnica.
Skupština je također prihvatilaizmjene i dopune Statuta Komore. Najznačajnija izmjena je u odnosu na provođenje disciplinskog postupka usklađenjem s novotama iz Zakona o kaznenom postupku, posebice uvođenjem kaznenog naloga. Na Skupštini su provedeni i dopunski izbori za članove disciplinskih tijela Komore.